ZIELONE WROTA

4.09.2006

Stada ptaków

Pożegnaliśmy już większość naszych bocianów. Odleciały też na południe rybitwy, jerzyki, słowiki, trzciniaki i pokrzewki. Jedne ptaki udają się na zimowiska pojedynczo, inne formują stada zanim wyruszą we wspólną podróż. W stadach osobniki młode uczą się od starszych nawigacji, unikania niebezpieczeństw, wybierania odpowiednich miejsc na odpoczynek i skutecznego zdobywania pokarmu podczas krótkich postojów.


Nie wszystkie zgrupowania ptaków od razu od nas odlatują. Już w drugiej połowie sierpnia młode i stare łyski zaczęły gromadzić się w stada. Wciąż można je zobaczyć na większości podlaskich jezior i stawów np. na jez. Wigry, jez. Rajgród, zb. Siemianówka. Również kormorany stopniowo zbierają się w coraz większe grupy. Natomiast łabędzie, perkozy dwuczube i krzyżówki pływają jeszcze w mniejszych grupkach rodzinnych. Na bagnach coraz częściej słychać donośny klangor żurawi, które zbiorowo migrują na południe i zachód. Nad Biebrzą i Narwią trwają przeloty licznych grup ptaków siewkowatych m. in. batalionów, rycyków, czajek i różnych brodźców.

 

Łyski
Brodźce

Łyski o świcie na Wigrach
Łabędzie na Stawach Dojlidzkich k. B-stoku
Kormorany
Krzyżówki

 

Spośród ptaków lądowych częstym obecnie widokiem są wielkie stada szpaków. Rozpoczęły już swoją jesienną wędrówkę, ale ostatnie osobniki będziemy jeszcze widywać przez co najmniej dwa miesiące. Wspólnie żerują na łąkach i polach, zaś wieczorami zbierają się na nocleg w niedostępnych zakrzaczeniach lub w trzcinowiskach.

Do odlotu przygotowują się także jaskółki. Ich zgrupowania (sejmiki) możemy teraz obserwować najczęściej na liniach telegraficznych i elektrycznych w większości podlaskich miejscowości. W tym miesiącu nas opuszczą. (I. i P. Tałałaj)

 
Chmura szpaków

Stado szpaków na łące
Jaskółki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.08.2008

Serwis jest elementem kampanii pt.: "Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawiaków", prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia wspólnie z firmą Vattenfall Heat Poland.


 

7.08.2008

W pierwszy dzień przedłużonego sierpniowego weekendu - 15 sierpnia ruszy II Rajd Rowerowy Suwalszczyzna (Polska) - Suvalkija (Litwa) organizowany przez Suwalski Oddział PTTK.