ZIELONE WROTA

rezerwat BRZOZOWY GRĄD

Rezerwat florystyczny chroniący stanowisko obuwika pospolitego. Obejmuje niewielką wyspę na jeziorze Studzienicznym w Puszczy Augustowskiej, porośnięte lasem grądowym z dominacją w drzewostanie brzozy omszonej i olszy czarnej.


Powierzchnia (ha): 0,08

 

Rok utworzenia: 1963

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 14.01.1963 (M.P. z Nr 14, poz. 81)

 

Cel ochrony:
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych obuwika pospolitego

 

Opis:
typ rezerwatu: florystyczny

 

Gmina, do której należy obiekt:
Augustów

 

Mapa i położenie obiektu: