ZIELONE WROTA

rezerwat BEREZEWO

Rezerwat faunistyczny chroniący reliktowe gatunki motyli dziennych, w tym formy endemiczne - nie stwierdzone nigdzie indziej. Obejmuje fragment Puszczy Białowieskiej nad rzeką Leśną Prawą, gdzie dolina jest silnie zabagniona i porośnięta szuwarami.


Powierzchnia (ha): 115,26

 

Rok utworzenia: 1995

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚZNiL z 27.06.1995 r. (M.P. z Nr 33, poz. 389)

 

Cel ochrony:
zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych

 

Opis:
typ rezerwatu: faunistyczny

 

Gmina, do której należy obiekt:
Hajnówka

 

Mapa i położenie obiektu: