ZIELONE WROTA

Spływ Biebrzą

SZLAK KAJAKOWY


BIEBRZA
Lipsk-Ujście Biebrzy do Narwi
136,5 km
Trasa łatwa, nieuciążliwa, bardzo malownicza z wieloma walorami przyrodniczymi. Prawie cały szlak biegnie przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wymarzone miejsce dla ornitologów, można tu spotkać wiele gatunków ptactwa wodnego i błotnego. Bardzo bogata jest tu szata roślinna charakterystyczna dla terenów podmokłych i bagiennych.