ZIELONE WROTA

Spływ Łaźnią Strugą

SZLAK KAJAKOWY


ŁAŹNIA STRUGA
Czerwony Dwór-ujście Kanału Rudzkiego do Biebrzy
104,8 km
Trasa łatwa, w większej części biegnie przez tereny leśne, w otoczeniu urozmaiconym pagórkami dochodzącymi do brzegu rzeki. Podczas spływu obserwować można wiele rzadkich gatunków roślin (cis, pióropusznik strusi, skalnica torfowa, potkolan biały, rosiczka okrągłolistna) i zwierząt (orzeł przedni, bielik, bocian czarny, ryś, jeleń, borsuk,wilk).