ZIELONE WROTA

rezerwat BAGNO WIZNA II

Powołany w celu ochrony torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin. W późniejszym czasie w wyniku osuszenia przyległych terenów torfowisko uległo degradacji zarastając drzewami i krzewami. Obecnie znajduje się tam las olchowo- brzozowy.


Powierzchnia (ha): 76,00

 

Rok utworzenia: 1967

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 23.11.1967 (M.P. Nr 66, poz. 320)

 

Cel ochrony:
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin

 

Opis:
typ rezerwatu: torfowiskowy

 

Gmina, do której należy obiekt:
Rutki

 

Mapa i położenie obiektu: