ZIELONE WROTA

rezerwat BAGNO WIZNA I

Rezerwat chroniący fragment rozległego torfowiska niskiego w dolinie Narwi, ze stanowiskami rzadkich roślin. Melioracja terenów wokół rezerwatu i brak systematycznego wykaszania roślinności torfowiskowej spowodowały, wykształcenie się w tym miejscu lasu brzozowo-olchowego.


Powierzchnia (ha): 30,00

 

Rok utworzenia: 1967

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 23.11.1967 (M.P. Nr 66, poz. 320)

 

Cel ochrony:
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin, jak: miodokwiat krzyżowy, gnidosz królewski, brzoza niska i wierzba lapońska

 

Opis:
typ rezerwatu: torfowiskowy

 

Gmina, do której należy obiekt:
Rutki

 

Mapa i położenie obiektu: