ZIELONE WROTA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymsoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na bieżąco przyjmuje wnioski na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.


Przez cały rok można składać wnioski na realizację przedsięwzięć edukacyjnych ekologicznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Przyjmowane są projekty z całego województwa. Skorzystać z oferty mogą szkoły, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Zakres zadań do dofianasowania to: zajęcia edukacyjne, wycieczki, spotkania, zakup materiałów edykacyjnych itp.
 
 
Wnioski mogą zostać dofinansowane nawet w 100%.
 
Informacje udzielane są telefonicznie.

 

 


 
 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU


ul. Św. ROCHA 5
15 - 879 BIAŁYSTOK
tel. 0-85/ 74 60 241
fax 0-85/ 74 60 166

 

Godziny pracy funduszu: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30