ZIELONE WROTA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dwa razy w roku ogłaszane są konkursy w dziedzinie edukacji ekologicznej przez NFOŚiGW w ramach Programu nr 13 „Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w ramach edukacji ekologicznej”.


W styczniu i kwietniu każdego roku można składać wnioski na kwotę od 20 tys. zł na dofinansowanie takich działań jak: szkolenia dla nauczycieli, konferencje, publikacje ekologiczne, warsztaty wyjazdowe, materiały edukacyjne, doskonalenie animatorów edukacji ekologicznej, budowę portali internetowych kształtujących postawy ekologiczne itp. . Sponsorowanych jest kilkadziesiąt projektów rocznie. Największym zaufaniem sponsora cieszą się duże projekty ogólnopolskie.

 


Więcej informacji na stronach internetowych:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


Lista programów priorytetowych Funduszu

 


Programu nr 13 „Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w ramach edukacji ekologicznej

 

Zasady udzielania dotacji

 

 

 

 

 

 

Kontakt:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a


Telefony:
(022) 459 -00-00
(022) 459 -00 01


Wydział edukacji: (022)459-04-44
 
Fax:
(022) 459 01 01