grzyby i porosty chronione województwa podlaskiego

Gatunki dziko występujących grzybów na terenie województwa podlaskiego objętych ochroną ścisłą:

Ozorek dębowy Fistulina hepatica
Pniarek różowy Fomitopis rosea
Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea
Smardz jadalny Morchella esculenta
Smardz stożkowaty Morchella conica
Soplówka (wszystkie gatunki) Hericium sp.
Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa
Szyszkowiec łuskowaty Strobeliomyces floccopus
Żagiew okółkowa Polyporus umbellatus

Gatunki porostów objętych ochroną ścisłą:

Biedronecznik Punctelia subrudeta
Brodaczka kępkowa Usnea hirta
Brodaczka grabowa Usnea carpinea
Brodaczka kaukaska Usnea caucasica
Brodaczka rogowata Usnea ceratina
Brodaczka nadobna Usnea florida
Brodaczka rozpierzchła Usnea fulvoreagens
Brodaczka łysiejąca Usnea glabrata
Brodaczka szczelinowata Usnea glabrescens
Brodaczka Usnea laricina
Brodaczka wyprostowana Usnea prostrata
Brodaczka Usnea subfloridana
Brodaczka Wasmutha Usnea wasmuthii
Brodaczka zwyczajna Usnea filipendula
Chobotek alpejski Cladonia stellaris
Chróścik karłowaty Stereocaulon condensatum
Chróścik inkrustowany Stereocaulon incrustatum
Chróścik pasterski Stereocaulon paschale
Chróścik orzęsiony Stereocaulon tomentosum
Czasznik modrozielony Icmadophila ericetorum
Granicznik Lobaria laetevirens
Granicznik płucnik Lobaria pulmonaria
Karlinka brodawkowata Pycnothelia papillaria
Kruszownica Umbilicaria deusta
Kruszownica Umbilicaria polyphylla
Mąkla odmienna Evernia mesomorpha
Mąkla rozłożysta Evernia divaricata
Mąklik otrębiasty Pseudevernia furfuracea
Nibypłucnik wątpliwy Cetrelia olivetorum
Obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris
Odnożyca mączysta Ramalina farinacea
Odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata
Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea
Odnożyca tępa Ramalina obtusata
Odnożyca opylona Ramalina pollinaria
Odnożyca włosowata Ramalina thrausta
Pawężnica jabłkowata Peltigera malacea
Pawężnica palczasta Peltigera polydactyla
Pawężnica łuseczkowata Peltigera praetextata
Pawężnica rudawa Peltigera rufescens
Pawężnica drobna Peltigera spuria
Pawężnica psia Peltigera canina
Płaskotka reglowa Parmeliopsis hyperopta
Płaskotka rozlana Parmeliopsis ambigua
Płucnica płotowa Cetraria sepincola
Płucnica zielonawa Cetraria chlorophylla
Płucnik modry Platismatia glauca
Popielak pylasty Imshaugia aleurites
Popielak pylasty Imshaugia aleurites
Przylepka Melanelia acetabulum
Przylepka wytworna Melanelia elegantula
Przylepka szorstka Melanelia exasperata
Przylepka Melanelia glabratula
Przylepka olivkowa Melanelia olivacea
Przylepka sorediowa Melanelia sorediata
Przylepka brodawkowata Melanelia subargentifera
Przylepka złotawa Melanelia subaurifera
Przylepka łuseczkowata Melenelia exasperatula
Przystrumyczek pustułkowy Hypotrachyna revoluta
Puchlina ząbkowana Thelotrema lepadinum
Pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa
Tapetka pokrzywiona Arctoparmelia incurva
Tarczownica skalna Parmelia saxatilis
Tarczynka dziurkowana Menegazzia terebrata
Tarczynka przygraniczna Lobaria scrobiculata
Wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum
Włostka Bryonia fuscescens
Złociszek jaskrawy Chrysothrix candelaris
Złotlinka jaskrawa Vulpicida pinastri
Żółtlica chropowata Flavoparmelia caperata
Żełuczka Mougeota Xanthoparmelia mougeotii
Żełuczka zmienna Xanthoparmelia somloensis

Gatunki porostów objętych ochroną częściową w województwie podlaskim:

Chrobotek leśny Cladonia arbuscula
Chrobotek łagodny Cladonia mitis
Chrobotek najeżony Cladonia portentosa
Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina
Chrobotek smukły Cladonia ciliata
Mąkla tarniowa Evernia prunastri
Płucnica darenkowa Cetraria muricata
Płucnica islandzka Cetraria islandica
Płucnica kędzierzawa Cetraria ericetorum
Płucnica kolczasta Cetraria aculeata

Gatunki porostów wymagające ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk w województwie podlaskim:

Brodaczka kędzierzawa Usnea subfloridana – w promieniu 50 m od granic stanowiska
Brodaczka kępkowa Usnea hirta – w promieniu 50 m od granic stanowiska
Brodaczka zwyczajna Usnea filipendula – w promieniu 50 m od granic stanowiska