Gatunki chronione w województwie podlaskim

PRZYRODA PODLASIA

rośliny chronione

Wykaz dziko występujących gatunków roślin województwa podlaskiego objętych ochroną według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku.

grzyby i porosty chronione

Wykaz gatunków dziko występujących grzybów i porostów na terenie województwa podlaskiego objętych ochroną według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku.

zwierzęta chronione

Wykaz gatunków zwierząt dziko występujących na terenie województwa podlaskiego, objętych ochroną…, według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku.