ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> Związki i stowarzyszenia gmin

Związki i stowarzyszenia gmin

Związki i stowarzyszenia gmin powstają w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Gminy mogą tworzyć stowarzyszenia również z powiatami i województwami. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.


Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.

 

Więcej informacji można znaleźć w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dostępnej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.pozytek.gov.pl


 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"