TURYSTYKA -> Szlaki turystyczne -> piesze

Szlak Kolejarzy

Szlak łączy zabytkowe osiedle kolejarzy w Łapach Osse z ośrodkiem PTTK 'Kolejarz' w Surażu. Po drodze zwiedzić można ślady prastarych kultur zasiedlających te tereny w postaci kurhanów i grodziska średniowiecznego w Surażu oraz duży kompleks stawów rybnych pod Pietkowem, w którym zachował się piękny park krajobrazowy. Szlak prowadzi głównie lasami i łąkami, co umożliwia obserwację ptaków.


Przebieg szlaku:

Łapy Osse – Grochy Stare – Pietkowo – Suraż

 

Region: Dolina Narwi

Kolor: zielony

Długość: 25 km

 

Szlak rozpoczyna się w miejscowości Łapy Osse z zabytkowym osiedlem domów

kolejarzy zbudowanych po 1925 r.

 

Łapy Osse - osiedle kolejowe

 

Początkowo prowadzi wzdłuż torów, potem ścieżkami leśnymi, z których można obejrzeć ziemianki służące jako schronienie w czasie II wojny światowej.

Na obszarze, przez który przechodzi szlak zlokalizowano 122 stanowiska archeologiczne, które są świadectwem kształtowania się na tych terenach osadnictwa pradziejowego. M.in w następnej mijanej miejscowości - Stare Grochy - można zobaczyć cmentarzyska kurhanowe z okresu rzymskiego- pozostałość kultury wielbarskiej.

Polami i lasem szlak prowadzi następnie do Pietkowa, wsi o bogatej historii i ciekawych zabytkach. Szlak wiedzie wokół rozległych stawów rybnych, będących pozostałością po otoczeniu dworu w Pietkowie.

Szlak kończy się w Surażu, przecinając wcześniej szlak konny Doliny Górnej Narwi. Do miasta wchodzimy obok widocznego z dala kościoła, dalej przez prostokątny rynek zwany „lackim”, mijamy z prawej grodzisko średniowieczne – Górę Królowej Bony. Ulicą Mostową dochodzimy do mostu na Narwi obok ośrodka wypoczynkowego PTTK „Kolejarz” z Łap. W Surażu można zwiedzić aż trzy muzea: Osada Słowiańska „Nawia”, Muzeum Dziedzictwa Kulturowego, Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne oraz zatrzymać się na nocleg. W Surażu krzyżuje się aż osiem szlaków turystycznych, którymi dalej można podróżować.
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"