ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> Związki i stowarzyszenia gmin

Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich

Lipsk, ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk, tel. (087) 6423033, fax (087) 6423850.


Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich zrzesza przedstawicieli 14 gmin leżących w Dolinie Biebrzy, będących gospodarzami Regionu Biebrzy.

Celami Stowarzyszenia są:
- Tworzenie warunków rozwoju działalności gospodarczej,
- Integracja gospodarki regionu z gospodarką kraju i Europy,
- Promowanie regionu.Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"