OCHRONA ŚRODOWISKA -> Producenci urządzeń i technologii

Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o.


16-300 Augustów,  ul. Wypusty 3
tel. 0-87 643 2114    fax 0-87 643 2168
polnet@polnet.com.pl
www.polnet.com.pl

 

 

Usługi w zakresie projektowania i budowy:

 • telekomunikacyjnych sieci miedzianych i światłowodowych; 
 • doziemnych i napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia; 
 • sieci wodociągowych; 
 • sieci kanalizacyjnych; 
 • sieci ciepłowniczych;
 • dróg i mostów.

W zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnch oraz ciepłowniczych 
posiadany przez firmę specjalistyczny sprzęt umożliwia budowę:

 • kanalizacji deszczowych;
 • kanalizacji sanitarnych;
 • sieci wodociągowych;
 • przepompowni ścieków wraz z zasilaniem; - sieci ciepłowniczych;
 • przejść obiektowych pod drogami, rzekami i innymi przeszkodami terenowymi.Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"