EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Fundusze na edukację ekologiczną

Finansowanie edukacji ekologicznej w 2009 roku przez NFOŚiGW.

Programy Priorytetowe z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej, profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady aplikowania o finansowanie projektów ze środków krajowych NFOŚiGW w 2009 roku.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie na jednodniowe szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowywanych ze środków krajowych w roku 2009.

 

Termin szkolenia: 30 stycznia 2009 r.; godz. 10:00 – 15:30

Miejsce: NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3A; 02-673 Warszawa

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony:

http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony_bis.php?id=1231932509

 

Informacje na temat konkursów w 2009 roku:

http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony_bis.php?id=1231495668
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"