EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Programy i projekty ekologiczne

Informacje zamieszczane w ramach projektu "Edukacja ekologiczna na obszarze "Brama na Bagna"

Informacje zamieszczane w dziele edukacja ekologiczna w czasie od marca do października 2008 są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowanej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna", poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


Projekt dofinansowany przez Fundację Fundusz Współpracy.

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"