EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Konkursy, wystawy, szkolenia

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ratujmy Beskidzkie Lasy"

Fundacja Ekologiczna ARKA zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Ratujmy Beskidzkie Lasy". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Beskidzkim lasom grozi katastrofa. Masowo obumierają drzewostany świerkowe. Musimy odtworzyć pierwotnie występujące wielogatunkowe lasy. Przyłącz się do nas.


Geneza tego zjawiska sięga XIX wieku. Na ogromną skalę, wprowadzono wtedy monokultury świerkowe w miejsce pierwotnej puszczy karpackiej. W ostatnich latach nałożyło się kilka czynników przyspieszających zamieranie beskidzkich lasów: zmiany klimatyczne, szkodniki, uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenie atmosfery i kwaśne deszcze, choroby grzybowe. Możliwe jest spowolnienie procesu zamierania lasów w Beskidach – powstrzymać się go już nie da. A to spowolnienie jest potrzebne po to, aby zdążyć z gatunkową przebudową. Głównym zadaniem leśników jest doprowadzenie do zgodności składu gatunkowego lasów z siedliskiem. Konieczne jest wycinanie lasów świerkowych i sadzenie w ich miejsce wielogatunkowych lasów. Na średnich wysokościach głównymi gatunkami lasotwórczymi są jodły i buki, a także modrzewie, jesiony i jawory z małym udziałem świerka.

Kampania „Ratujmy beskidzkie lasy” dotyczy wsparcia informacyjnego przebudowy drzewostanów w Beskidach, informuje też o roli lasów i drzew w naszym życiu.

 

Termin nadsyłania prac mija 10 grudnia 2008 r.

 

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie:

http://www.fundacjaarka.pl/programy/ratujmy-beskidzkie-lasy/regulamin-konkursu-plastycznego

 

Organizator:

Fundacja Ekologiczna Arka, skr. poczt 525, 43–301 Bielsko-Biała.

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"