EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Programy i projekty ekologiczne

Lekcja na temat wielokulturowości

Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca nauczycieli z całej Polski do przeprowadzenia w swojej szkole lekcji na temat wielokulturowości i śladów współistnienia różnych kultur w ich regionie. Skorzystajcie z nowatorskich materiałów przygotowanych przez CEO w ramach projektu Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość i wygrajcie zestaw książek.


Do wielu szkół dotarły już płyty CD z materiałami pomocniczymi dla nauczycieli i uczniów przygotowanymi przez CEO.  Wszyscy, którzy nie otrzymali tej płyty, a są zainteresowani uczestnictwem w akcji, proszeni są o kontakt z CEO. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów dostępne są również do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej: http://www.ceo.org.pl/portal/b_wiadomosci_doc?docId=46674.  
W materiałach znajdziecie m.in: artykuły o historii i zabytkach związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi niegdyś nasze ziemie, a także o uchodźcach i emigrantach żyjących we współczesnej Polsce. Każdemu z tekstów towarzyszą scenariusze zajęć i praktyczne narzędzia do pracy z młodzieżą.
 
Nauczyciele przygotowują i przeprowadzają zajęcia, a następnie  wysyłają do Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa listę uczestników spotkania (pobierz).
 
Spośród przesłanych list wylosujemy 5 i nagrodzimy nauczycieli zestawami 10 książek. Termin nadsyłania list mija 31 października 2008 r.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Anna Mirska-Czerwińska, e-mail: anna.mirska-czerwinska@ceo.org.pl, tel.: 022 825 05 50 wew.113.
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"