EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Konkursy, wystawy, szkolenia

Konkurs na scenariusz zajęć na temat zmian klimatu

Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze nad Narwią w ramach projektu „Zmienia się klimat, zmieńmy się my!” organizuje konkurs na najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce zmian klimatycznych na świecie. Termin nadsyłania prac: 31 października 2008. Konkurs jest adresowany do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz osób zajmujących się edukacją ekologiczną w województwie podlaskim.


Celem konkursu jest wyłonienie nowatorskich scenariuszy zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zachęcenie nauczycieli do pogłębienia wiedzy z zakresu zmian klimatu, a także praktycznego jej wykorzystania podczas zajęć w szkole.


Szczegółowe warunki konkursu w regulaminie.


Scenariusze należy przesłać w formie elektronicznej (CD) jako pliki doc i/lub rtf wraz z dołączonym kompletnym wydrukiem scenariusza oraz kartą zgłoszeniową na adres:


Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”,

Strękowa Góra 24, 16-075 Zawady

z dopiskiem na kopercie „Konkurs na scenariusz”.

O przyjęciu pracy decydować będzie data stempla pocztowego.


Termin nadsyłania prac: 31 października 2008 r.


Więcej informacji w załącznikach oraz na stronach: www.bramanabagna.pl, www.osrodekedukacjiekologicznej.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"