EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Konkursy, wystawy, szkolenia

"Dynamiczne zmiany klimatyczne w Polsce i na świecie w edukacji ekologicznej" - szkolenie

Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii przy Stowarzyszeniu Oswiatowców Polskich w Toruniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „Wiedza”, uprzejmie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach dla metodyków i nauczycieli geografii w dniach 26-27 września (piątek-sobota) 2008r. na temat: „DYNAMICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE W POLSCE I NA SWIECIE W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ”


Patronat merytoryczny nad warsztatami metodycznymi sprawuje Uniwersyteckie Centrum Badan nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego.


Zajęcia odbywać się będą w Ogólnopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii, ul. PCK 9 według załaczonego programu.


Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, noclegi oraz materiały konferencyjne.


Zakwaterowanie: Hotel Kopernik w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 16.


Potwierdzenie uczestnictwa prosimy zgłaszać do 15 września 2008r. telefonicznie lub przesyłając Kartę uczestnika pocztą na adres:

Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii,
87-100 Torun, ul. PCK 9

lub faxem (056) 654–91–53, e-mailem sop@sop.torun.pl.

 

Szczegółowe informacje w pliku.
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"