REGION -> Gminy -> Powiat Wysokomazowiecki

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie (dawniej Mazowieck) – miasto i gmina w powiecie wysokomazowieckim, na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej nad rzeką Brok (dopływ Bugu). W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa łomżyńskiego. Wbrew pozorom Wysokie znajduje się na Podlasiu, a Mazowsze zaczyna się ok. 10 km na zachód. W Wysokiem znajduje się Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita.


Historia:
Nieznany jest fakt powstania osady, która dała początek późniejszemu miastu Wysokie Mazowieckie. Pewnym jest, że kiedy organizowało się państwo Piastów, nie było tu siedzib Jaćwingów, którzy zajmowali tereny na północ od Biebrzy.
W początkach polskiej państwowości było to pogranicze Mazowsza z Rusią, a później Polski i Litwy. W rywalizacji o te tereny największą aktywność wykazali książęta mazowieccy którym w okresie od X do XIII wieku udało się stworzyć na tym terenie organizację grodową i przyporządkować te ziemie. Dzisiejsi mieszkańcy tej ziemi to właśnie potomkowie drobnej szlachty mazowieckiej, która osiedliła tu za czasów Księstwa Mazowieckiego.
Mazowieckim osadnikom zawdzięczamy powstanie pierwszych osad na tych terenach. Jedną z nich była osada Wysokie. Nazwa Wysokie jest pochodzenia topograficznego i wiąże się z rzeźbą terenu. Pierwotnie osadę wzniesiono na prawej stronie rzeki Brok na wysoczyźnie która w tej okolicy wznosi się ok. 150 m n.p.m. Jest to osada dawnej ziemi drohickiej leżącej w kasztelanii święckiej, której ślady pozostały do dziś w postaci grodziska w Święcku Strumiany.
W 1464 roku Kazimierz IV Jagiellończyk założył osadę Wysokie, zaś w 1492 roku osadził miasto miasto Wysokie "na czynszu", zaś książę Aleksander aktem z dnia 11 września 1494 roku określił granicę nowo założonego miasta i nadał wójtostwo Janjowi Hińczy. W 1503 roku ten sam Aleksander, już jako król, wydał w Wilnie przywileje na mocy którego miasto otrzymało prawa magdeburskie. Następstwem czego był szybki rozwój miasta, które w XVI wieku stało się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich na Podlasiu.
Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysokie_Mazowieckie
http://www.wysokiemazowieckie.pl/Historia.htm


Walory kulturowe:

 

Jabłonka Kościelna

Kościół św. Michała Archanioła - zbudowany w stylu neoromańskim w latach 1898-1905. Jest to budowla halowa, trójnawowa. Wewnątrz umieszczono płytę nagrobną i herby Walentego Mościckiego, fundatora świątyni.

 

Mazury

Dwór - zdewastowany dwór z XIX w.
 
Tybory-Kamianka

Dwór - późnoklasycystyczny, zbudowany po 1857 r. dla Roszkowskich; parterowy z piętrowym ryzalitem środkowym, w którym jest wgłębny portyk kolumnowy.


Wysokie Mazowieckie

Kościół Narodzenia NMP - pierwotnie cerkiew unicka zbudowana w 1798 roku (pierwszy obiekt murowany w mieście). W 1875 roku zamieniono ją na cerkiew prawosławną. W 1929 r. stał się kościołem katolickim.

Kościół Św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych - obiekt trójnawowy o układzie bazylikowym. Zbudowano go w 1875 roku. Wyposażenie neobarokowe i neogotyckie. Plebania z 1898 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=13&id_gminy=93

 

Dojazd:

www.zumi.pl

 

Adres Urzędu Gminy:

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, tel. 086-275-25-92, fax 086-275-25-93 w.32
e-mail: burmistrz@wysokiemazowieckie.pl

 

Strona internetowa:

http://www.wysokiemazowieckie.pl

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"