REGION -> Gminy -> Powiat Siemiatycki

Siemiatycze

Gmina Siemiatycze położona jest wokół miasta Siemiatycze, na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej. Południowa część granicy leży na rzece Bug. Jest to gmina o charakterze rolniczo - wypoczynkowym.


Walory przyrodnicze:
Na terenach nadbużanskich planuje się utworzenie Parku Krajobrazowego w celu ochrony starorzecza Bugu, zarośli wierzb krzaczastych, muraw psammofitowych oraz muraw kserotermicznych. We wsi Ogrodniki położonej na szlaku nadbużańskim godne obejrzenia są charakterystyczne wydmy nadbużańskie. We wsiach rolnicy często zajmują się wikliniarstwem.

 

Walory kulturowe:
• Baciki Średnie - park podworski, obecnie mieści się tu Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze.
• Rogawka - zabytkowa cerkiew.
• Cecele - tereny po archeologicznych znaleziskach dawnego osadnictwa. Eksponaty z wykopalisk umieszczone są w Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

 

Atrakcje gminy:
We wsi Wólka co roku organizowane są Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego NSZZ "Solidarność". Natomiast w Romanówce rozgrywana jest Ogólnopolska Spartakiada Motorowa pod patronatem Pałacu Młodzieży w Warszawie i Auto-Moto Klubu Polska.

 

Infrastruktura turystyczna:
W nadbużańskiej miejscowości Wólka znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy z kortem tenisowym i basenem.

 

Dojazd:
Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa nr 19 Rzeszów - Lublin -Siemiatycze - Białystok oraz Warszawa - granica państwa.

 

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy Siemiatycze
ul. Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
tel. (0-85) 655-28-60
fax. (0-85) 655-29-11
e-mail: ug_siemiatycze@pro.onet.pl

 

Strona internetowa:
http://region.e-podlasie.pl/gminy/siemiatycze.html
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"