REGION -> Gminy -> Powiat Bielski

Rudka

Gmina Rudka jest położona w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, sąsiadując z gminą Brańsk, Ciechanowiec, Grodzisk, Klukowo. Rudka jest siedzibą nadleśnictwa. 38 proc. terenu gminy zajmują lasy. Okoliczne tereny sprzyjają rozwojowi agroturystyki oraz drobnego przemysłu drzewnego, który nie szkodziłby środowisku.


Walory przyrodnicze:
NURZEC - Nurzec jest rzeką o charakterze nizinnym, przepływającą przez tereny bagienne i podmokle. Jego długość wynosi 100,2 km, a powierzchnia zlewni to 2082,6 km². Takie parametry kwalifikują ją do ubiegania się o tytuł jednej z największych rzek regionu.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=3&id_gminy=26

 

Walory kulturowe:
Rudka
• Zespół pałacowy - z XVIII wieku (dawna siedziba Ossolińskich i Potockich) wraz z przylegającym parkiem.
• Układ urbanistyczny - rozplanowanie przestrzenne z końca XVII w.
• Kościół p.w. Św. Trójcy - z 1754 r., barokowy, łącznie z zabytkowym wnętrzem.
• Zespół przydrożnych kapliczek - z początku XVII wieku.

 

Historia:
Pierwsza wzmianka o Rudce pochodzi z 1434 r. Po roku 1505 władali nią Korczewscy, a następnie Hlebowicze, Kiszkowie. Około połowy XVII wieku Rudkę wykupił Zbigniew Ossoliński. Ostatnim z rodu Ossolińskich w Rudce był Wiktor Makymilian Ossoliński. Po jego śmierci 1869 r. wieś odziedziczyła córka Wanda, która wniosła Rudkę jako wiano Tomaszowi Potockiemu. Ostatnim właścicielem Rudki był hrabia Franciszek Salezy Potocki, zmarły 1949 r. w Krakowie.
Więcej informacji na stronach: http://www.bisi.com.pl/powiat.htm#rudka, http://www.rudka.podlaskie.prv.pl/

 

Dojazd:
Mapa dojazdu znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=rudka&Submit=Szukaj&long=22.8954368&lat=52.7280768&type=1&scale=8


Adres Urzędu Gminy:
Rudka, ul. Brańska 13
tel.: (085) 730 58 52
fax: (085) 730 58 51
e-mail: ugrudka@op.pl

 

Strona internetowa:
http://www.bisi.com.pl/powiat.htm#rudka
http://www.rudka.podlaskie.prv.pl/
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"