REGION -> Gminy -> Powiat Wysokomazowiecki

Nowe Piekuty

Gmina Nowe Piekuty to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Nowe Piekuty. Gmina Nowe Piekuty jest gminą wiejską, zlokalizowaną w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, we wschodniej części powiatu wysokomazowieckiego. Gmina Nowe Piekuty od północy graniczy z gminą Sokoły i Wysokie Mazowieckie, od zachodu – z gminą Szepietowo, od południa z gminą Brańsk (powiat bielski), a od wschodu z gminą Poświętne (powiat białostocki). Miejscowość gminna Nowe Piekuty zlokalizowana jest w południowej części gminy


Walory przyrodnicze:

Na terenie gminy Nowe Piekuty znajdują się obecnie dwa pomniki przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, np. sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, głazy narzutowe.
Największą liczbę pomników przyrody stanowią pojedyncze drzewa, wiekowe, potężnych rozmiarów o pięknym pokroju. Liczba drzew objętych ochroną zmienia się w każdym roku – część z nich ulega zniszczeniu przez wichury lub obumiera, ale również za pomniki uznawane są nowe obiekty.

 

Walory kulturowe:

 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POJEDNANIA W HODYSZEWIE
W gminie Nowe Piekuty leży licząca 800 mieszkańców miejscowość Hodyszewo. W wybudowanym tam w okresie międzywojennym kościele parafialnym znajduje się znany z wielu łask obraz Matki Bożej Hodyszewskiej. Sanktuarium nosi potoczną nazwę „Jasna Góra Podlasia”. Obraz Matki Bożej Hodyszewskiej został uroczyście ukoronowany w 1980 r. W odległości ok. 800 m od kościoła głównego stoi drewniana kaplica zwana „Krynicą”, w której według podania przed 257 laty miała się objawić Matka Boża. Woda ze studni znajdującej się na środku kaplicy, ma działać leczniczo na przewody pokarmowe. Cudowny obraz od kilkuset lat przyciąga tysiące wiernych, którzy doznają wielu łask, uzdrowień, cudów i nawróceń.


Jabłoń Kościelna
Kościół p.w. św. Piotra i Pawła - powstał w latach 1867-1868. Jest to świątynia zbudowana w stylu klasycznym, trójnawowa, pseudobazylikowa. Ołtarze późnoklasyczne, wyposażenie kościoła barokowe i z końca XIX w.


Nowe Piekuty
Kościół p.w. św. Kazimierza - neogotycki, wybudowany w latach 1937-1970. Wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII i XIX w.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=13&id_gminy=99

 

Dojazd:

Drogi dojazdowe krajowe:
66 - Zambrów - Wysokie Mazowieckie - Brańsk - Bielsk Podlaski - Kleszczele - Czeremcha - Połowce > Granica Państwa (PL-BY)

Więcej informacji na stronie: http://www.regioset.pl/gazeta.php?choice=1842
                                                www.zumi.pl


Adres Urzędu Gminy:

Nowe Piekuty ul.Główna 8
18-212
(086) 4761520
ugpiekuty@pro.onet.pl

 

Strona internetowa:

www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"