REGION -> Gminy -> Powiat Wysokomazowiecki

Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Jako jedna z dziewięciu gmin wchodzi w skład powiatu wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminą Rutki i Kobylin Borzymy, od zachodu z gminą Kołaki Kościelne, od południa z Wysokie Mazowieckie, od wschodu z gminą Sokoły. Przecina ją linia kolejowa Łapy-Ostrołęka. Więcej informacji na stronie: http://www.kuleszek.pl/strona.php?str=informacje


Historia:

Początki tego regionu sięgają czasów piastowskich. Ślady pierwszego osadnictwa pochodzą z XI wieku. Miejscowość Kulesze Kościelne powstała w latach 1421-1431. Do dziś zachowało się grodzisko, otoczone wałem wysokim miejscami na 24 metry. W 1493 roku przez biskupa łuckiego Jana III Andruszewicza utworzona została tu parafia Kulesze Kościelne.
Kulesze, to gmina szlachecka. Na jej terenie mieszka około 3500 osób, w tym 645 osób nosi nazwiska Kulesza. Gmina planuje podjąć starania o nadanie jej herbu i flagi.
Więcej informacji na stronie: http://www.kuleszek.pl/strona.php?str=informacje


Walory przyrodnicze:

Obszar gminy Kulesze Kościelne zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazwieckiej wchodzącej w skład większej jednostki strukturalnej (makroregionu) Niziny Północno - Mazowieckiej.  Na terenie gminy nie występują udokumentowane i zarejestrowane złoża surowców mineralnych. Jedynie w okolicach miejscowości Czarnowo Undy zlokalizowane jest złoże kruszywa naturalnego grubego, które jest częściowo eksploatowane.
Wiek większości lasów wynosi powyżej czterdziestu lat, co oznacza, iż lokują się w trzeciej i wyższych klasach wieku. Lasy należące do tych grup wiekowych odznaczają się z reguły korzystnymi warunkami do uprawiania różnych form rekreacji. Siedliska owych lasów są świeże i żyzne, odznaczające się dużą odpornością oraz korzystnym mikroklimacie. Większe, zwarte kompleksy leśne występują w zachodniej części gminy.
Na obszarze gminy Kulesze Kościelne występuje jeden obiekt, który został objęty konserwatorską ochroną przyrody: dąb szypułkowy rosnący na terenie Parafii Rzymskokatolickiej przy ulicy Łąkowej w Kuleszach Kościelnych. Został on uznany za pomnik przyrody.

Więcej informacji na stronie: http://www.kuleszek.pl/strona.php?str=srodowisko

 

Walory kulturowe:


Kulesze Kościelne
Kościół - zbudowany w latach 1911-15 i 1918-25 przez Józefa Piusa Dziekońskiego w stylu neogotyckim; halowy z transeptem i z dwuwieżową fasadą. Drewniana, zrębowa plebania z 1874 r. Wikarówka w stylu willi szwajcarskiej z 1874 r.

 

Wnory Wypychy

Grodzisko „Okop” - nad rzeką Rokitnicą z XII-XIII w.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=13&id_gminy=98

 

Atrakcje turystyczne:
Gminę Kulesze Kościelne należy zaliczyć do grupy gmin odznaczających się skromnymi walorami turystycznymi i to zarówno w sferze przyrodniczej, jak i kulturowej. Z jednej strony na ów stan składają się: położenie w obrębie obszaru gleb dobrej jakości, średniej lesistości, skromnej sieci hydrograficznej, sprowadzającej się do niewielkich cieków, a z drugiej: brak obiektów zabytkowych, które mogłyby stać się potencjalnymi obiektami zainteresowania. W konsekwencji na terenie gminy nie funkcjonuje turystyczna baza noclegowa.
Gmina dysponuje licznymi terenami dające możliwość uprawiania różnorodnych form rekreacji. Należą do nich przede wszystkim obszary leśne zlokalizowane w zachodniej, południowej i północnej części, które odznaczają się duża odpornością na penetrację i w zdecydowanej większości łatwą dostępnością.
Więcej informacji na stronie: http://www.kuleszek.pl/strona.php?str=turystyka

 

Dojazd:
Drogi dojazdowe krajowe:
8 - Granica Państwa (PL-CZ) > Kudowa Zdrój - Kłodzko - Wrocław - Wieluń - Bełchatów - Warszawa - Białystok - Suwałki - Budzisko > Granica Państwa (PL-LT)
Więcej informacji na stronie: http://www.regioset.pl/gazeta.php?choice=1841
                                             www.zumi.pl


Adres Urzędu Gminy:

ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
tel./fax: 086-476-35-10
e-mail: sekretarz@kuleszek.pl

 

Strona internetowa:

www.kuleszek.pl
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"