REGION -> Gminy -> Powiat Kolneński

Kolno

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski (J. Kondrackiego), gmina Kolno położona jest na granicy dwóch prowincji: Równin Podlasko-Białoruskich i Nizin Środkowo-Polskich. Część wschodnia (zasadnicza) wchodzi w skład Wysoczyzny Kolneńskiej, natomiast część zachodnia (niewielka), stanowi fragment Równiny Kurpiowskiej.


Historia:
Udokumentowana historia Kolna liczy ponad 600 lat. W 1359 roku biskup Stryprock przekazał Prusom Piotrowi i Janowi Heremanow - dokumentem lokacyjnym sto włók lasów na granicach wsi Ryn Reszelski, celem założenia wsi. W podobnym czasie rozpoczęło się osadnictwo wsi na terenie gmin: Kabiny (1359), Kruzy (1374), Bęsia (1379).
Więcej informacji na stronie: http://www.kolno.bil-wm.pl/index.php?inf=1&idsl=1

 

Walory przyrodnicze:
Obiekty i obszary prawnie chronione.
Z obiektów i obszarów prawnie chronionych na obszarze gminy Kolno, występują:
1. obszary chronionego krajobrazu - zachodnia część obszaru gminy Kolno (6 631 ha, tj. 23,5% powierzchni gminy), położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi. Obejmuje on dolinę Narwi, znaczną część Puszczy Kurpiowskiej i malowniczą dolinę Pisy, płynącą naturalnym korytarzem tworzącym liczne meandry i pozostawiającym starorzecza z bogatą roślinnością wodną i bagienną oraz zachodnie obrzeże Wysoczyzny Kolneńskiej.
2. pomniki przyrody - na terenie gminy występują trzy drzewa i jeden głaz narzutowy, uznane za pomniki przyrody i są to:
•        dwa wiązy o obwodach 380 i 440 cm, rosnące na posesji Pana Antoniego Kozioł, we wsi Kozioł,
•        jabłoń dzika o obwodzie 95 cm, rosnąca na posesji Pana Stanisława Długozimy, we wsi Zabiele,
•      głaz narzutowy o obwodzie 8,40 m. i wysokości 1,60 m., zlokalizowany 300 m. na wschód od skrzyżowania dróg Wincenta - Lachowo - Bialki (wspólnota wsi Bialiki).
3. użytki ekologiczne - występują w nich liczne gatunki roślin i zbiorowisk wodnych oraz ptaków i drobnych zwierząt, głównie bezkręgowców. Wiele z nich to rzadkie i znikające składniki naszej flory i fauny. Na terenie gminy Kolno, spotyka się jeszcze niewielkie śródpolne i śródleśne oczka, których część objętych zostało ochroną jako użytki ekologiczne.
Więcej informacji na stronie: http://gminakolno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=37


Walory kulturowe:


Borkowo
• Historyczny układ przestrzenny wsi.
• Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy, murowany 1932 rok, nr rejestru 57.
• Cmentarz rzymskokatolicki, nr rejestru 320.
• Dom nr 36, drewniany, koniec XIX wieku.
• Dom nr 41, murowany, 1885 rok.
• Dom nr 42, murowany, 1893 rok.
• Dom nr 89, murowany.
• Dom nr 58, drewniany, koniec XIX wieku.
• Młyn, murowany, 4 ćw. XIX wieku.


 Czerwone
• Dom nr 38, drewniany, 1893 rok.


 Gietki
• Zagroda nr 46:
o dom, drewniany, lata 30-te XX wieku,
o  stodoła.
• Dom nr 47, drewniany, około 1932 roku.
• Dom nr 53, drewniany, lata 30-te XX wieku.


 Glinki
• Zespół dworsko - parkowy:
o oficyna murowana, początek XX wieku,
o  rządcówka, murowana, początek XX wieku,
o stajnia ob. wozownia, kamienna, początek XX wieku,
o stajnia cugowa i powozownia, ob. stajnia i magazyn, kamienny, początek XX wieku,
o obora nr 1, kamienna, lata 20-te XX wieku,
o obora nr 2, murowana, lata 20-te XX wieku,
o park,
o ogrodzenie, kamienne, początek XX wieku.
• Dom nr 2, drewniany, początek XX wieku.
 Gromadzyn Stary.
• Dom nr 16, drewniany, 1928 rok.
• Dom nr 38, murowany, 1930 rok.
• Mogiła z drugiej wojny światowej.


 Janowo
• Historyczny układ przestrzenny wsi.
• Dom nr 3, drewniany, lata 20-te XX wieku.
• Dom nr 5, drewniany, 3 ćw. XIX wieku.
• Dom nr 6, drewniany, początek XX wieku.
• Dom nr 12, drewniany, 1933 rok.
• Dom nr 26, drewniany, koniec XIX wieku.
• Dom nr 30, drewniany, lata 20-te XX wieku.
• Dom nr 31, drewniany, lata 30-te XX wieku.
• Dom nr 33, drewniany, lata 20-te XX wieku.
• Wiatrak "Holender", murowany, 1922 rok.


 Kolimagi
• Dom nr 24, drewniany, około 1913 roku.
• Cmentarz z drugiej wojny światowej, nr rejestru 434.


 Kowalewo
• Dom nr 5, drewniany, początek XX wieku.
• Dom nr 6, drewniany, lata 20-te XX wieku.
• Dom nr 7, drewniany, lata 20-te XX wieku.
• Dom nr 15, drewniany, lata 20-te XX wieku.
• Dom nr 29, drewniany, lata 20 -te XX wieku.
• Dom nr 30, drewniany, około 1930 roku.


 Kossaki
• Cmentarz z pierwszej wojny światowej, nr rejestru 540.


 Kozioł
• Dom nr 42, drewniany, 1927 rok.


Kumelsk
• Założenie parkowe.
• Kaplica, murowana, 1855 rok.
• Dom nr 6, drewniany, 1928 rok.
• Dom nr 8, drewniany, lata 20-te XX wieku.


 Lachowo
• Historyczny układ przestrzenny wsi.
• Zespół kościoła parafialnego p. w. NMP:
o kościół murowany, 1874 - 1978 rok, nr rejestru 68,
o  dzwonnica murowana, koniec XIX wieku, nr rejestru 68,
o  plebania murowana, 1920 rok.
• Cmentarz rzymskokatolicki, nr rejestru 320.
• Kaplica cmentarna, murowana, 1818 rok, nr rejestru 320.
• Zespół dworsko - parkowy, nr rejestru 70:
o dwór murowany, koniec XIX wieku, nr rejestru 224,
o  stajnia kamienna, koniec XIX wieku,
o  chlewnia murowana, koniec XIX wieku,
o  stodoła kamienna, koniec XIX wieku,
o  spichlerz murowany, koniec XIX wieku,
o park, XIX / XX wiek, nr rejestru 70,
o ogrodzenie murowane, początek XX wieku.
• Dom nr 28, drewniany, początek XX wieku.
• Dom nr 30, drewniany, koniec XIX wieku.
Więcej informacji na stronie: http://gminakolno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=37

 

Adres Urzędu Gminy:
Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
telefon: 086-278-91-24
faks: 086-278-91-36

 

Strona internetowa:
http://gminakolno.pl/
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"