REGION -> Gminy -> Powiat Wysokomazowiecki

Kobylin Borzymy

Gmina Kobylin-Borzymy to gmina wiejska w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Kobylin-Borzymy. Pod względem geograficznym region położony jest w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, północno-wschodni fragment sięga do doliny górnej Narwi, leżącej na Nizinie Północnopodlaskiej. Więcej informacji na stronie: http://region.e-podlasie.pl/gminy/kobylin_borzymy.html


Walory przyrodnicze:

KUROWO
Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego znajduje się w Kurowie w zabytkowym dworku, położonym wśród starych pomnikowych drzew. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pojawiły się w 1425 roku. W XVI wieku Kurowo było częścią dóbr waniewskich, które od 1501 r. należały do Radziwiłłów. Od XVII w. majątek ten często zmieniał swoich właścicieli. Poprzedni dworek spłonął po uderzeniu pioruna, obecny wybudowano pod koniec XIX w. W 1920 roku przebudowano go, dodając jedno skrzydło z wieżą zakończoną krenalażem. II wojna światowa łagodnie obeszła się z majątkiem, przetrwał zarówno dworek z parkiem, jak i budynki gospodarcze. W 1944 r. upaństwowiono majątek. W 1988 r. dwór z otaczającym go parkiem został przejęty przez Narwiański Park Krajobrazowy i przekształcony następnie w Park Narodowy. Od 1996 r. w dworku mieści się siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego. 

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY
Narwiański Park Narodowy leży w północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Utworzony w 1996 roku park położony jest w mezoregionie Doliny Górnej Narwi, pomiędzy Surażem a Rzędzianami. Jego powierzchnia wynosi 7350 ha. NPN chroni naturalną bagienną dolinę rzeki Narwi, z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych. Stanowi on ostoję wielu gatunków zwierząt, szczególnie ptactwa wodnego. Na terenie parku dominuje własność prywatna, głównie drobne gospodarstwa rolne. Własność Skarbu Państwa stanowi zaledwie 2057 ha. W NPN przeważają bagna, tereny podmokłe i wody, zajmują one ok. 90% jego powierzchni.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=13&id_gminy=97

 

 

Walory kulturowe:

Kobylin-Borzymy
Kościół - zbudowany w latach 1898-1904 w stylu neogotyckim, według projektu Franciszka Przecławskiego, jest to pseudobazylika z dwuwieżową fasadą.


Kurowo
Dwór - z końca XIX w., obecnie siedziba Dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego. Park z połowy XIX w. oraz budynki gospodarcze z lat 20-tych XX w.
Fort „Koziołek” - znajduje się w pobliżu na rozlewiskach Narwi, pochodzi z okresu potopu szwedzkiego.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=13&id_gminy=97

 

Infrastruktura turystyczna:

 

Szlaki:
Kajakiem wokół Kurowa - (6 km).
Kolor czerwony - Szlak Włodzimierza Puchalskiego - Łapy Osse - Płonka Kość. - Łupianka St. - Bokiny - Waniewo - Kurowo - Stelmachowo - Tykocin - Morusy - Góra - 53 km.
Kolor niebieski - Obwodnica rowerowa NPN - 90 km.
Kolor zielony - Szlak Światowida - Białystok - Krupniki - Choroszcz - ”Szubienica” - Konowały - Kruszewo „zerwany most” - 20 km.
Kolor zielony - Szlak Światowida - Białystok - Krupniki - Choroszcz - ”Szubienica” - Konowały - Kruszewo „zerwany most” - 20 km.
Kurowo - Most na Kurówce - Reduta „Koziołek” - „Zerwany most” - Kurowo.
Rozlewiskami Narwi - prowadząca przez Narwiański Park Narodowy - Suraż - Uhowo - Bokiny - Topilec - Izbiszcze - Kurowo - Radule - Rzędziany - 50 km.
Ścieżka dydaktyczna - Kruszewo - znaki żółte - 6 km.
Ścieżka dydaktyczna - Kurowo - „kładka wśród bagien” - ok.1 km.
Ścieżka przyrodnicza: grobla pod Kurowem - 2 km (nieznakowana).
Informacje na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=13&id_gminy=97

 

Dojazd:

www.zumi.pl

 

Adres Urzędu Gminy:

ul. Główna 11
18-204 Kobylin-Borzymy
woj. podlaskie
0-86 2743003
 0-86 274 30 26
kobylinb@wp.pl


Strona internetowa:

http://epodlasie.wipb.pl/biptest/ug_kobylin/bip/index.php
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"