REGION -> Gminy -> Powiat Wysokomazowiecki

Klukowo

Gmina Klukowo to gmina wiejska w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Gmina leży w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, na terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Położona jest w południowej części powiatu wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminą Szepietowo i Czyżew, od wschodu z gminami Rudka i Brańsk, od południa z miastem i gminą Ciechanowiec, od zachodu z województwem mazowieckim i gminą Boguty-Pianki.


Historia:

Klukowo było wymienione po raz pierwszy jako wieś w kasztelanii święckiej w 1239 roku. Po przerwie w istnieniu wieś ponownie zasiedlono w początkach XV wieku. Miejscowość należała m. in. do Starzeńskich, którzy w 1835 roku wybudowali kaplicę dworską, przeznaczoną na kaplicę grobową fundatorów. Po 1840 roku uległa ona dewastacji w związku z przeniesieniem rezydencji Starzeńskich do Nowodworów. W 1874 roku budowlę przekazano wsi. Wyróżniającą się budowlą sakralną jest wykonana z kamienia Droga Krzyżowa. W gminie Klukowo znajduje się Kuczyn , który istniał już za czasów kasztelanii święckiej. Wieś była siedzibą Kuczyńskich herbu Ślepowron od XV wieku do 1805 roku. Do dziś funkcje sakralne pełni neogotycki kościół wzniesiony w latach 1888-1893 według projektu Jana Hinza. W roku 1896 powstała murowana plebania. W oddalonym 7 km od Klukowa Gródku odnaleziono cmentarzysko pradawnych osad ludzkich, datowane na 100p.n.e. - 300 lat n.e. Gródek był w średniowieczu grodem pomocniczym dla grodu w Święcku. W XIX wieku w tej wsi wybudowano zespół dworski: dworek drewniany, murowaną stajnię, spichlerz, wozownię, które w latach powojennych przeszły na własność Spółdzielni Kółek Rolniczych.

 

Walory przyrodnicze:
Południowo-wschodnia część gminy jest objęta statusem Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Obejmuje on prawobrzeżną część doliny Bugu, dolinę dolnego biegu Nurca oraz niewielki fragment Wysoczyzny Drohickiej. W granicach tego Obszaru występuje kilka większych kompleksów leśnych. Bug i Nurzec płyną naturalnymi korytami. W dolinach rzek występują starorzecza z roślinnością wodną i bagienną, zbiorowiska krzewiastych wierzb oraz fragmenty łęgów wierzbowo-topolowych.
Na terenie gminy Klukowo znajdują się dwa pomniki przyrody:
- topola biała o obwodzie 380 cm i wysokości 22 m w miejscowości Kuczyn - własność Pana Stanisława Boratyńskiego,
- grupa trzech topól białych o obwodach 430-480 cm i wysokości 25 m w miejscowości Żabiniec - własność Pana Bogdana Wiśniewskiego.
Więcej informacji na stronie: http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl/index_pliki/osp_kuczyn.htm


Walory kulturowe:


Gródek
Dwór - drewniane i murowane budynki gospodarcze z końca XIX w., pozostałości parku.


Klukowo
Kościół p.w. św. Józefa - dawna kaplica dworska, zbudowana w latach 1833-35 w stylu późnobarokowym, na rzucie kwadratu ze ściętymi narożami, dzwonnica drewniana 1920 r.
Pozostałości zespołu dworsko-parkowego - pocz. XX w.


Kostry Podsędkowięta
Cmentarz - z okresu I wojny św.


Kuczyn
Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego - z lat 1888-1893. Świątynia neogotycka, trójnawowa, halowa. Wewnątrz polichromie z XIX i XX w. Wyposażenie z około 1900 r.


Stare Kostry
Krzyż przydrożny - z 1891 r.


Wyszonki Kościelne
Kościół p.w. Narodzenia NMP - wybudowany w latach 1899-1904, neogotycki, trójnawowy, halowy. Wyposażenie współczesne.
Kaplica cmentarna - murowana z 1883 r.
Kapliczki - dwie przydrożne kapliczki murowane z XIX w.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?str_inf=2&id_powiatu=13&id_gminy=96&id_kategorii=2&id_podkategorii=

 

Dojazd:

www.zumi.pl


Adres Urzędu Gminy:

ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Telefon: (086) 277 45 43
Faks: (086) 277 45 42
Adres e-mail: ug@klukowo.pl wojt.klukowo.bwm@gminypolskie.pl sylwestrzuk@klukowo.pl

 

Strona internetowa:

http://www.klukowo.pl

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"