REGION -> Gminy -> Powiat Wysokomazowiecki

Czyżew-Osada

Obecnie Gmina Czyżew-Osada liczy około 6800 mieszkańców i jest w regionie lokalnym ośrodkiem spełniającym funkcje przemysłowo- usługowe oraz rolnicze. Wśród gmin wiejskich wykazuje dużą dynamikę rozwoju. Od 1980 r. liczba mieszkańców Czyżewa wzrosła o około 30%. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi aktywną działalność kulturalno-rozrywkową. Przez obszar gminy przebiegają droga krajowa Łomża - Siedlce oraz zelektryfikowana linia kolejowa Warszawa-Białystok. Do rozwoju przemysłu przyczyniają się m.in. wysoka produkcja rolna oraz korzystne warunki fizjogeograficzne - przez gminę przepływa rzeka Brok.


Historia:

Czyżew Osada miejscowość położona nad Brokiem w Powiecie Wysoko-mazowieckim, w Województwie Podlaskim historią swą sięga zamierzchłej przeszłości. Pierwsi osadnicy przybyli tu w XI wieku ze środkowej części Mazowsza. Ich bezpieczeństwa strzegł gród kasztelański w Święcku. Osada znajdowała się na szlaku wędrówek takich ludów jak Kryniczanie, Drewlanie, Jadźwingowie, Litwini, Rusini. Po raz pierwszy w dokumencie pisanym w kodeksie dyplomatycznym Jana Kochanowskiego pojawia się Czyżew jako Cisów, Cizów. W roku 1187 dobra Cysewo, Cizewo zostają nadane kanonikom płockim. Około roku 1240 Czyżewo należy do Kasztelanii Świeckiej. Gród został zniszczony w XIII wieku. W tym czasie bowiem toczyły się walki między Rusią, Litwą i Polską o nadgraniczne tereny. Spowodowało to prawie całkowite wyludnienie wsi otaczających Kasztelanię Święcką.

Więcej informacji na stronie: http://www.czyzewosada.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=9&menu=24&strona=1


Walory kulturowe:

 

Czyżew-Osada

Kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła z lat 1869-1874 (wyposażenie z XVIII i XIX w.), cmentarz katolicki założony około 1860 r. z kaplicami i grobowcami z II połowy XIX w., dworzec kolejowy z lat 60-tych XIX w., synagoga z końca XIX w., cmentarz wojenny z I wojny światowej.
                          
Czyżew-Sutki

Dwór drewniany, zrębowy, parterowy wybudowany w 1926 r.

 

Czyżew-Chrapki
Cmentarz wojenny z I wojny światowej.

Dąbrowa Wielka Kościół p.w. św. Stanisława bp. 
Neogotycki, wybudowany w latach 1883-1889, w czasie II wojny światowej Niemcy wyburzyli dwie wieże. Odbudowa kościoła po zniszczeniach wojennych nastąpiła w latach 1947-60. Jest to budowla bazylikowa, trójnawowa, z elementami neoromańskimi. W ołtarzu głównym znajduje się barokowy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany w pierwszej połowie XVIII w. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w. i przełomu XIX i XX w.

 

Święck- Strumiany
Grodzisko - jedno z ciekawszych założeń obronnych w gminie Czyżew. Gród założono około XII-XIII wieku na cyplowo ukształtowanym płaskowyżu obniżającym się i wchodzącym od zachodu w dolinę zalewową rzeki Brok. Jego naturalne walory obronne powiększono, odcinając od wschodu nasadę cypla dwoma fosami oraz dwoma pierścieniami wałów. Obecnie widoczne są ślady fortyfikacji w postaci zewnętrznego wału oporowego, wału właściwego, oddzielonego od poprzedniego pierwszą fosą i okalającego pierścieniem majdan.

Dwór - klasycystyczny, drewniany z 1840 r.

cmentarz katolicki założony około 1860 r. z kaplicami i grobowcami z II połowy XIX w.
Synagoga z końca XIX w.
Synagoga w Czyżewie została wybudowana w XIX wieku, prawdopodobnie na miejscu jednej z wcześniejszych drewnianych bożnic. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali synagogę. Po wojnie w opuszczonym budynku urządzono magazyn. Murowany budynek wzniesiono na planie prostokąta. Na wschodniej ścianie zewnętrznej zachował się element zdobień, w kształcie tablic Mojżeszowych.

dworzec kolejowy z lat 60-tych XIX w.

 

Dojazd:

www.zumi.pl


Adres Urzędu Gminy:

ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew 
Telefon:  (48) 0862755036
Faks:  (48) 0862755063
E-mail:  sekretariat@czyzewosada.pl

 

Strona internetowa:

www.czyzewosada.pl
www.czyzewosada.biuletyn.net
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"