EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Fundusze na edukację ekologiczną

Stypendia z ochrony środowiska w Niemczech

Staż/praktyka dla najlepszych młodych specjalistów - absolwentów polskich szkół wyższych w dziedzinie ochrony środowiska.


Termin przyjmowania wniosków upływa 31 sierpnia 2007. Program stypendialny Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, www.dbu.de) jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego przez ostatnie 10 lat we współpracy z Fundacją im. Nowickiego. Partnerem programu w Polsce jest obecnie Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl), skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU. Wysokość stypendium wynosi 1060 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. Formularze do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.dbu.de/386.html.Wnioski o stypendium prosimy kierować wyłącznie na adres:
Wiesława Dyki
Skrytka pocztowa 1863
Urząd Pocztowy 46
ul. Sienkiewicza 36
50 - 385 Wrocław
Kontakt:
Wiesława Dyki Stowarzyszenie SdS
Tel.: 071 321 34 31 stypendia@sds.org.pl
wdyki@eko.wroc.pl, www.sds.org.pl

 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"