EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Konkursy, wystawy, szkolenia

Wystawa "Koleją bezpiecznej, wygodniej i przyjazniej dla środowiska"

W dniach 30 maja do 05 czerwca 2007 roku w Czeremsze odbyła się wystawa filatelistyczna pt. Koleją bezpieczniej, wygodnie, przyjaźniej dla środowiska”. Wystawa została zorganizowana z okazji 35-lecia Młodzieżowego Koła Filatelistycznego w Czeremsze, 100-lecia węzła PKP w Czeremsze, 100 lat pracy trakcji Parowo Spalinowej w Czeremsze.


W ramach wystawy przedstawione zostały zbiory związane z tematyką transportu kolejowego i inne tematy ze zbiorów młodzieżowych. Wystawę odwiedziło ok. 400 osób.

 


Wystawa została zorganizowana ze środków pozyskanych w ramach Konkursu Ofert Na Realizację Zadania Publicznego z Zakresu Transport Zbiorowy i Drogi Publiczne ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Kwota przyznanego dofinansowania na ten cel wyniosła 3000,00zł.  Podmiotem realizującym projekt jest OGÓLNPOLSKIE STOWARZYSZENIE  PRZYJAZNY  TRANSPOWRT  W  CZEREMSZE.


W Urzędzie Pocztowym w  Czeremsze  do dnia 26 czerwca 2007r. jest stosowany do stemplowania  datownik okolicznościowy ze stała datą wydany w ramach zorganizowanej wystawy filatelistycznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Serdeczne podziękowania kierujemy również do wystawców, którzy przedstawili swoje zbiory oraz do wszystkich gości, którzy licznie przybyli na zorganizowaną wystawę.
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"