TURYSTYKA -> Co warto zobaczyć -> Muzea

Wystawa rzeźb przy Wigierskim Parku Narodowym

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, tel. 087 5632562


 

 

 

Wystawa rzeźb usytuowana przed siedzibą Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem powstała dzięki przekazywanym pracom artystów biorących udział w międzynarodowych plenerach rzeźby w granicie Integrart w latach 1999 – 2002. W plenerach uczestniczyło wielu artystów różnych narodowości: Polacy, Niemcy, Francuzi, Litwini, Białorusini, Amerykanie, Japończycy.

 

 

„Doceniając  muzykę przestrzeni, a także znaczenie sztuki laboratoryjnej organizatorzy pleneru Integrart’99 nie stawiali sobie żadnego programu artystycznego. Nie preferowano żadnej tradycji, szkoły, kierunku, pozostawiając uczestnikom pełną swobodę ekspresji. Ważnym dla organizatorów Integrartu’99 było porozumienie pomiędzy artystami wielu krajów, przyjazna, pełna wzajemnego zrozumienia i szacunku atmosfera pracy w pięknym i trudnym materiale lokalnym, jakim jest granit”
Andrzej Strumiłło

 

Wystawę można oglądać codziennie od wschodu do zachodu słońca.
Więcej informacji: CIT WPN: tel. 87/ 563 25 62, fax. 87/ 563 25 41, e-mail turystyka@wigry.org.pl
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"