EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Fundusze na edukację ekologiczną

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań edukacyjnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs ofert na zadania edukacyjne w 2007. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2007.


Konkurs obejmuje następujące zadania:
- Organizacja Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
- Organizacja imprez sportowych i turystycznych oraz obozów szkoleniowych dla uczniów szkól rolniczych i pochodzących ze wsi uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i centralnym.
- Organizacja obozów wędrownych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ukierunkowanych na ochronę środowiska.
- Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnych wspomagających wychowanie i kształcenie uczniów szkół rolniczych.
- Organizacja warsztatów artystycznych w zakresie dziedzictwa kulturowego.
- Dziedzictwo kulturowe na obszarach wiejskich. 

Szczegółowe informacje znajdują się: http://www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Numer telefoniczny informacji MRiRW: 022 623 10 00
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"