TURYSTYKA -> Co warto zobaczyć

Turystyka kulturowa

Mieszanka etniczna kresów wschodnich od zawsze przyciągała ludzi zafascynowanych przenikaniem się kultur, współpracą ale także konfliktami wynikającymi z odmienności współmieszkańców terenów obecnego woj. podlaskiego.


Turystyka kulturowa to forma zwiedzania regionu, gdzie głównym celem turystów jest poznanie obiektów dziedzictwa kulturowego: zabytków architektury, miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami i postaciami historycznymi, ośrodków kultu religijnego, zespołów budownictwa wiejskiego i ośrodków sztuki ludowej, muzeów, skansenów, itp.


Formą turystyki kulturowej  jest  także uczestnictwo w uroczystościach religijnych, festiwalach folklorystycznych, przeglądach piosenki, regionalnych świętach i innych.


Dużą atrakcją dla turystów mogą stać się zabytki związane z kulturą mniejszości religijnych i etnicznych: kościoły, cerkwie, meczety, synagogi, stare cmentarze.


Turystyka kulturowa jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form, tak w Polsce, jak i w Europie.
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"