TURYSTYKA -> Charakterystyka obszaru -> Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Do obszaru tego zaliczone zostały: cała polska część Puszczy Białowieskiej oraz Puszcza Ladzka, a także znajdujące się na ich granicy miejscowości "puszczańskie", czerpiące niegdyś, a niektóre do tej pory, korzyści z tak dogodnej lokalizacji. Puszcza Białowieska znana jest wszystkim, a ze względu na swoją unikatowość w skali globu została uznana za obiekt godny umieszczenia na liście Swiatowego Dziedzctwa UNESCO. Jest celem wielu wypraw turystycznych z kraju i zagranicy, czasem wręcz jest pierwszym skojarzeniem na hasło "Podlasie", a słowo "żubr" nieodłącznie wiąże się z pojęciem Puszcza Białowieska.Dąb na szlaku Dębów
Królewskich w Starej Białowieży

Puszcza obfituje w atrakcje turystyczne, głównie przyrodnicze, ale również kulturowe i historyczne, posiada też bardzo dobrze rozwiniętą sieć kwater agroturystycznych - szczególnie w jej sercu, czyli Białowieży.

 

Najcenniejsza część Puszczy Białowieskiej, czyli ostatni w Europie fragment puszczy pierwotnej,

chroniona jest jako Białowieski Park Narodowy, który podzielony jest na Obręb Ochronny Orłówka (obszar ochrony ścisłej) i Obręb Ochronny Hwoźna. Zwiedzanie tego pierwszego możliwe jest tylko z licencjonowanym przez Białowieski Park Narodowy przewodnikiem, a wędrówka po terenie tego ostatniego odbywa się na wyznaczonych szlakach turystycznych.

Więcej ...

 

 

 

 

 

Obszar Puszczy Białowieskiej i przyległe tereny to także silny ośrodek prawosławia oraz mniejszości i kultury białoruskiej. W Hajnówce - centrum turystycznym, gospodarczym i usługowym opisywanego regionu - znajduje się Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej z wystawami stałymi i czasowymi dotyczącymi m.in. kultury tej mniejszości. W mieście odbywa się także od wielu lat Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej", podczas którego prezentują się najlepsze chóry prawosławne z całego świata. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane są w Soborze Św. Trójcy, cerkwi o nowoczesnej architekturze i niezwykłym wnętrzu.

 

Sobór Św. Trójcy w Hajnówce

 

Do obszaru tego zaliczony został także sztuczny zbiornik wodny na rzece Narew - Zbiornik Siemianówka, który został wybudowany w latach 1977-1990. Pod wodą znalazło się pięć wsi, a ich mieszkańcy zostali przesiedleni. Zbiornik znajduje się na terenie obszaru objętego projektem Zielonych Płuc Polski. W założeniach tego projektu przewidziano dla zbiornika następujące funkcje: zasilanie wodą w okresach niżówkowych Narwiańskiego Parku Narodowego, nawadnianie ok. 6000 ha użytków rolnych w dolinie Narwi i ok. 7000 ha na obiekcie Bagno Wizna, pozyskiwanie energii. Zbiornik miał się też przyczynić do rozwoju turystyki i rekreacji. Oprócz tego stał się bardzo wartościowym obiektem dla miłośników ptaków wodno-błotnych, które znalazły tu oraz na pobliskich podmokłych łąkach, turzycowiskach i bagnach idealne warunki do gnieżdżenia się.

 

Zbiornik Siemianówka
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"