TURYSTYKA -> Charakterystyka obszaru -> Południowa Białostocczyzna

Powiaty na obszarze południowej Białostocczyzny

W skład omawianego obszaru wchodzą większe części powiatów: bielskiego, wysokomazowieckiego, część powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego.


 

 

 

Powiat bielski


Obszar powiatu położonego na Równinie Bielskiej wynosi 1 385 km2.
Obejmuje:

gminy miejskie: Bielsk Podlaski, Brańsk,
gminy wiejskie: Bielsk Podlaski,  Brańsk, Boćki, Orla, Rudka, Wyszki.
Centrum gospodarcze i edukacyjne powiatu stanowi Bielsk Podlaski. Znajduje się tu jedyna w Polsce Szkoła Ikonografii. Przez powiat przebiega „Szlak prawosławnych świątyń”.


Starostwo Powiatowe  w Bielsku Podlaskim
ul. Adama Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 085 833-26-10, 16


www.powiatbielski.pl

 

Powiat wysokomazowiecki

 

Położony na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej pomiędzy Doliną Górnej Narwi, a Podlaskim Przełomem Bugu, zajmuje 1 288 km2.
Użytki rolne obejmują 986 km2, tereny leśne 239 km2, a rzeki i zbiorniki wodne 6 km2. W skład powiatu wchodzą:

miasto - Wysokie Mazowieckie,
miasto i gmina - Ciechanowiec
8 gmin wiejskich (Czyżew Osada, Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie).
 
Powiat wysokomazowiecki to teren typowo rolniczy. Znaczącą rolę odgrywa tu Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.  Przetwórstwem  produktów rolnych zajmują się: Zakłady Przetwórstwa Mięsnego w Czyżewie i jedna z największych w Polsce -  Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem.  SM „Mlekovita” jest organizatorem odbywającego się w lipcu Święta Mleka, podczas którego realizowane są  Mistrzostwa w Piciu Mleka. Natomiast w sierpniu, w Ciechanowcu  na terenie skansenu odbywa się "Święto chleba".

 

 

Starostwo  Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15 А
18-200 Wysokie Mazowiecki
tel. 086 275-24-17 centr., 477-02-00 do 03,


http://wysokomazowiecki.pl/
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"