OCHRONA ŚRODOWISKA -> Producenci urządzeń i technologii

Kotły firmy BUDERUS

Kotły firmy BUDERUS


Kotły stalowe typu Logano S111 D firmy BUDERUS  przygotowane są przed wszystkim do opalania drewnem (polana mogą mieć średnicę do 100 mm i długości do 330 mm – S111-32 D lub 530 mm – S111-45 D. Urządzenia te są również przystosowane do spalania odpadów drewnianych (spada przy tym nieco sprawność i moc kotła), a także węgla brunatnego i kamiennego.
Kotły typu Logano S111 D dostępne są o nominalnych mocach 28 oraz 45 kW. Kotły charakteryzują się dużą sprawnością, według danych producenta wynosi ona ok. 82%.

Zalety:

• nowoczesna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania
• nowy system rusztów
• komora spalania zoptymalizowana do spalania drewna, w powiązaniu ze sprężonym doprowadzeniem powietrza pierwotnego i wtórnego oraz możliwością regulowania ilości powietrza dopalającego, pozwalają na dokładne spalanie paliwa
• możliwość pracy kotłów w układach instalacji grawitacyjnych lub z wymuszonym obiegiem wody

 

Zastosowania:

• domy mieszkalne jedno- i dwurodzinne
• warsztaty rzemieślnicze
• sklepy i podobne obiekty o zapotrzebowaniu na moc cieplną (do 45 kW do 400m2 powierzchni)

 

Dane techniczne:

 

Typ kotła S111 - 32D


Moc znamionowa [kW] -28
Moc nominalna     [kW] - 9
Sprawność przy zalecanym paliwie [%] - 75-82
Zalecane paliwo  - drewno o wartości opałowej 13 MJ/kg
Zużycie zalecanego paliwa [kg/h] - 8,4
Czas spalania jednej objętości komory zasypowej [h] - 3,4
Średnia króćca wylotu spalin [mm] - 145
Wielkość otworu zasypowego [mm] - 358  175
Objętość komory zasypowej [l] - 63
Ciężar kotła bez wody [kg] - 240
Pojemność wody kotła [l] - 64
Zakres regulacji temperatury wody [°C] - 65-95
Temperatura spalin
       -moc znamionowa [°C] - 250
       -moc nominalna    [°C] - 100
Maksymalne ciśnienie robocze kotła [bar] - 2,0


Typ kotła S111 - 45D


Moc znamionowa [kW] - 45
Moc nominalna     [kW] - 18
Sprawność przy zalecanym paliwie [%] - 76-82
Zalecane paliwo - drewno o wartości opałowej 13 MJ/kg
Zużycie zalecanego paliwa [kg/h] - 14
Czas spalania jednej objętości komory zasypowej [h] - 3,4 - 4,3
Średnia króćca wylotu spalin [mm] - 180
Wielkość otworu zasypowego [mm] - 550 276
Objętość komory zasypowej [l] - 115
Ciężar kotła bez wody [kg] - 320
Pojemność wody kotła [l] - 73
Zakres regulacji temperatury wody [°C] - 65-95
Temperatura spalin -
       -moc znamionowa [°C] - 250
       -moc nominalna    [°C] - 100
Maksymalne ciśnienie robocze kotła [bar] - 2,0

 

Kocił Buderus KP na drewno zagazowane został tak skonstruowany, że podczas procesu spalania dochodzi w nim do zagazowania drewna – tzw. pirolizy. Proces ten polega na wysuszeniu i zgazowaniu drewna, a następnie spaleniu gazu drzewnego (wymieszanego z wcześniej doprowadzonym podgrzanym powietrzem), a potem następuje ostateczne dopalenie paliwa w komorze spalania. Modele Buderusa KP dostępne są w czterech wielkościach mocy nominalnych: 21,25,33 oraz 36 kW. Sprawność tych urządzeń wach się w granicach 85%.

 

Zalety:

• nowoczesna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania
• możliwość pracy w układach instalacji grawitacyjnych lub z wymuszonym obiegiem wody (pompowych)
• bardzo ekonomiczna praca

 

Zastosowania:

• do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w domach mieszkalnych jedno i dwurodzinnych
• warsztatach rzemieślniczych
• w sklepach i podobnych obiektach o zapotrzebowaniu na moc cieplna do 36 kW
(do 400 m2 powierzchni )

 

Producent:

SIEDZIBA FIRMY
Buderus Technika Grzewcza           
Ul. Krucza 6
62- 080 Tarnowo Podgórne 
tel. (61) 8167101
fax. (61) 8167106
www.buderus.pl

ODDZIAŁ BUDERU BIAŁYSTOK
Ul. Ryska 1
15-801 Białystok
tel.(085) 6539099
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"