TURYSTYKA -> Co warto zobaczyć -> Zabytki

Gabowe Grądy (pow. augustowski)

Dawniej jedno z centrów kultury staroobrzędowców na Podlasiu. Zabytkowa drewniana molenna, cmentarz, pomnik pomordowanych


Więcej o staroobrzędowcach ...

 

 

 

Molenna staroobrzędowców w Gabowych Grądach

Pomnik poświęcony ofiarom faszyzmu
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"