TURYSTYKA -> Co warto zobaczyć -> Zabytki

Białowieża (pow. hajnowski)

Miejscowość znana przede wszystkim dzięki Białowieskiemu Parkowi Narodowemu. Dziś tętniące życiem centrum turystyki na terenie Puszczy Białowieskiej. Oprócz walorów przyrodniczych istnieje sporo zabytków materialnych.


 

Miejsca i obiekty wpisane do rejestru zabytków:


  - część układu osady, XVI-XIX, 
  - kościół par. p.w. św. Teresy, 1927-1935,
  - plebania, 1933, 
  - cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja, ul. Sportowa, drewn., 1844, 

  - plebania prawosławna, drewn., k. XIX, 
  - cerkiew prawosławna cmentarna p.w. śś. Cyryla i Metodego, drewn., 

  - kapliczka prawosławna, ul. Sportowa, XIX/XX, 

 - zespół pałacowy, XIX - pocz. XX:
   - dom mieszkalny nr 9, drewn., 

   - dom “jegierski”, ul. Parkowa 2, 

   - dom “hofmarszalski”, 
   - dom “szoferów”, 
   - leśniczówka, drewn., 
   - d. łaźnia, 
   - magazyn, drewn., 
   - młyn, 
   - stajnia i powozownia, mur.-drewn., 

   - brama wjazdowa, 
   - park, 
  - osiedle “dyrekcyjne”, 2 poł. XIX:
   - domy urzędnicze nr 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, k. XIX, 
  - park dyrekcyjny, 
  - dworzec kolejowy Białowieża-Towarowa, drewn., k. XIX, 

  - wieża ciśnień, pocz. XIX, 
  - zagroda (skansen budownictwa drewnianego), ul. Zastawa, 1880-1945, 
  - zespół Nadleśnictwa Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 1925-1926, 

   - leśniczówka
   - dom mieszkalny
   - ogród
  - zespół nadleśnictwa “Jagiellońskiego”, ok. 1927:
   - leśniczówka
   - leśniczówka II
   - wozownia ze stodołą, drewn.
   - stajnia, drewn.
   - stodoła ze spichlerzem, drewn.
   - ogród
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"