PRZYRODA -> Informacje ogólne

Fauna

Województwo podlaskie to jedno z najdzikszych miejsc w Polsce. Tu znajdują się największe populacje krajowe m. in. takich zwierząt jak żubr, łoś, bóbr, orlik grubodzioby, cietrzew, batalion, dubelt i wodniczka.


Na Podlasiu znajdują się największe powierzchnie bagien i torfowisk w środkowej Europie – Bagna Biebrzańskie, a także największy kompleks leśny w naszym kraju – Puszcza Augustowska oraz najlepiej zachowany las nizinny Europy – Puszcza Białowieska. W wielu miejscach krajobraz Podlasia ma charakter mozaikowy – pola, łąki, lasy, rzeki i jeziora, które zachowały względnie dużą naturalność. Wszystko to stanowi dogodne warunki życia dla wielu gatunków zwierząt.

 

Baldurek i trzmiel

 

Bezkręgowce
Grupa ta jest słabo zbadana w województwie podlaskim. tylko niektóre grupy bezkręgowców np. motyle, pająki były inwentaryzowane w niektórych parkach narodowych i krajobrazowych oraz w rezerwatach. Przykładowo w Biebrzańskim Parku Narodowym stwierdzono 700 gatunków motyli i prawie 450 gatunków pająków  (z których 10 gatunków nie spotkano nigdzie indziej na świecie!) oraz 500 gatunków chrząszczy. Pewnym odzwierciedleniem fauny bezkręgowców Podlasia może być Puszcza Białowieska, w której najlepiej poznano tą grupę zwierząt. Zanotowano tam ponad 9000 gatunków bezkręgowców.

 

Płoć

Ryby i minogi
W województwie podlaskim żyje 45 gatunków ryb oraz 2 gatunki minogów strumieniowy i ukraiński. Ten drugi jest gatunkiem charakterystycznym dla wschodniej części Morza Czarnego. Większość ryb zamieszkuje wody rzek Biebrzy, Narwi i Bugu. Należą do nich np. jazgarz, okoń, boleń, jaź, kleń, brzana, jelec, szczupak, sandacz, węgorz, certa, piskorz, ciernik, kiełb, różanka. W rzekach o szybszym nurcie i czystej wodzie występują dodatkowo pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, troć jeziorowa, lipień, miętus, głowacica, świnka, koza i śliz. W jeziorach eutroficznych dominują gatunki ryb karpiowatych: karp, leszcz, płoć, krąp, lin, wzdręga i słonecznica. W głębokich wodach jezior oligo- i mezotroficznych żyją ryby z rodziny łososiowatych takie jak: sielawa, sieja i stynka, a także inne - głowacz białopłetwy i głowacz pręgopłetwy.

 

 

Grzebiuszka ziemna

Płazy i gady

Na Podlasiu występuje 13 spośród 18 gatunków płazów krajowych, w tym:
5 gatunków żab:
żaba trawna
żaba moczarowa
żaba jeziorowa
żaba śmieszka
żaba wodna (mieszaniec ż. jeziorowej i ż. śmieszki)
3 gatunki ropuch:
ropucha szara
ropucha zielona
ropucha paskówka
2 gatunki traszek:
traszka zwyczajna
traszka grzebieniasta
oraz:
grzebiuszka ziemna
kumak nizinny
rzekotka drzewna


Spośród 8 gatunków gadów żyjących w Polsce, aż 7 stwierdzono na Podlasiu. Są to: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, żółw błotny, żmija zygzakowata, zaskroniec i gniewosz plamisty.

 

 

Rybitwa białowąsa

Ptaki
Podlasie to jeden z najbogatszych w Polsce regionów pod względem ornitofauny. Na około 430 gatunków ptaków, które stwierdzono w kraju, ponad 300 można spotkać w województwie podlaskim. Z tego prawie 200 gatunków to ptaki lęgowe – zakładające u nas gniazda. Pozostałe pojawiają się tu przelotnie w okresie wędrówek lub zimą. Wiele gatunków jest bardzo rzadka i zagrożona wyginięciem. Podlasie to jedyne w Polsce miejsce gniazdowania orlika grubodziobego i największa ostoja dla takich ptaków jak np: batalion, kulik wielki,  dubelt, bekasik,  cietrzew. Dolinę Biebrzy zasiedla największa w Polsce i druga na świecie co do liczebności populacja wodniczki – niewielkiego ptaka otwartych turzycowisk. Na Podlasiu można zobaczyć czasami takie rzadkości północno-wschodnich regionów Europy jak: sowę jarzębatą, sowę śnieżną, nura czarnoszyjego, świstunkę północną czy słowika syberyjskiego.

 

 

Łoś

 

Ssaki
W województwie podlaskim zanotowano występowanie 60 gatunków ssaków. Niedźwiedź, polatucha, żbik i rosomak wycofały się z tych terenów na wschód Europy, zaś tur wyginął bezpowrotnie na początku XVII w. W ostatnich 50 latach pojawiły się w faunie województwa piżmak, norka amerykańska i jenot – gatunki zwierząt hodowlanych, które uciekły z ferm i zaaklimatyzowały się w nowych warunkach.

 

Ssaki występujące w województwie podlaskim:

 

Drapieżne: (12 gatunków z 15 żyjących w Polsce)
ryś, lis, jenot, wilk, wydra, norka amerykańska, tchórz, borsuk, kuna domowa, kuna leśna, łasica, gronostaj

 

Ryś


Parzystokopytne (5 gatunków):
żubr, łoś, jeleń, sarna, dzik
Podlasie, a dokładniej Puszcza Białowieska przyczyniła się do uratowania przed zagładą żubra. Obecnie miejsce to uznawane jest za ojczyznę żubra na świecie. Także łoś zawdzięcza Podlasiu swoje przetrwanie w naszym kraju. Dzięki ochronie rezerwatowej tego gatunku, na Czerwonym Bagnie w dolinie Biebrzy, populacja łosia w Polsce odrodziła się i wciąż się powiększa. Obecnie na bagnach biebrzańskich żyje około 700 sztuk tych zwierząt – to największa ostoja łosi w naszym kraju.

 

Podlaskie żubry

Nieparzystokopytne:
konik polski
Są to konie najbardziej spokrewnione z tarpanem, którego czysta forma dawno zaginęła w wyniku krzyżówek z rasami udomowionych koni. Na Podlasiu koniki polskie można spotkać w hodowlach zamkniętych w Puszczy Białowieskiej i w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 

Koniki polskie

z Biebrzańskiego Parku Narodowego


Gryzonie: (19 gatunków)
bóbr, piżmak amerykański, karczownik ziemnowodny, wiewiórka, , nornik północny, nornik bury, nornik zwyczajny, nornica ruda, darniówka zwyczajna, smużka, badylarka, orzesznica, koszatka, popielica, mysz leśna, mysz zaroślowa, mysz polna, mysz domowa, szczur wędrowny
Obok żubra i łosia, bóbr jest kolejnym gatunkiem, który odrodził się w Polsce właśnie na Podlasiu. Po II wojnie światowej dzięki zabiegom ochronnym nad Biebrzą i nad Jez. Wigry – (sprowadzanie bobrów z Białorusi, hodowle zamknięte, reintrodukcje i ochrona rezerwatowa) – populacja bobra wzrosła liczebnie i rozprzestrzeniła się na teren całej Polski.  Obecnie prawie połowa (10 000 osobników) krajowej populacji bobrów znajduje się w północno-wschodniej Polsce.

 

Orzesznica

Zającokształtne: (2 gatunki)
zjąc szarak i zając bielak
Bielak jest elementem fauny tundrowej – północnej Europy. Można go spotkać sporadycznie na Pojezierzu Suwalskim, w Puszczy Augustowskiej i Białowieskiej.

 

Zając

 

Owadożerne: (8 gatunków)
kret, jeż wschodni, ryjówka średnia, ryjówka aksamitna, ryjówka średnia, rzęsorek rzeczek, rzęsorek mniejszy, zębiełek białawy,

 

Ryjówka

 

Nietoperze: (15 gatunków)
nocek wąsatek, nocek łydkowłosy, nocek rudy, nocek Netterera, nocek Brandta, gacek brunatny, borowiec wielki, borowiaczek, mroczek późny, mroczek posrebrzany, mopek, karlik malutki, karlik większy
Największe kolonie na Podlasiu hibernujących zimą nietoperzy znajdują się w schronach Twierdzy Osowiec nad Biebrzą. Jest to również drugie miejsce w Polsce o tak dużej liczebności mopka.

 

Mroczek późny
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"