TURYSTYKA -> Rękodzieło, twórczość ludowa

Szlak Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego

W założeniu pomysłodawców - Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - głównym celem tego szlaku jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, a także udostępnienie rękodzieła turystom i miłośnikom sztuki ludowej. Szlak powstał w 1994 roku. Obejmuje warsztaty rękodzielnicze wzdłuż skraju Puszczy Knyszyńskiej: pracownie garncarskie oraz kowala w Czarnej Wsi Kościelnej, warsztat tradycyjnego wyrobu drewnianych łyżek w Zamczysku, pracownie tkactwa dwuosnowowego w Janowie i okolicznych wsiach: Wasilówka i Nowokolno, pracownię rzeźbiarza ludowego w Sokółce. Poszczególni twórcy oferują pokazy wyrobu oraz powstałe tradycyjne wyroby, jak również i naukę zawodu. Pracownie zwiedzać można od poniedziałku do soboty, po telefonicznym uzgodnieniu.


Warsztat kowalski:

Mieczysław Hulewicz, Czarna Wieś Kościelna, ul. Sosnowa, tel. 085 7109089


Warsztaty garncarskie:
1. Bolesław Piechowski, Czarna Wieś Kościelna, ul. Piękna , tel. 085 7109074
2. Mirosław Piechowski, Czarna Wieś Kościelna, ul. Piękna , tel. 085 7109134
3. Jan Kudrewicz , Czarna Wieś Kościelna, ul. Sosnowa , tel. 085 7109085
4. Adam i  Paweł Piechowski, Czarna Wieś Kościelna, ul. Piękna, tel.085 7109023
5. Stanisław Mosiej, Czarna Wieś Kościelna, ul. Piękna, tel. 085 7109080

 

Pracownia wyrobu łyżek:

Mieczysław Baranowski, Zamczysk , tel. 085 7109321

 

Pracownie tkactwa dwuosnowowego:
1. Teresa Pryzmont , Wasilówka (kol.), tel. 085 7216364
2. Alicja Kochanowska, Janów, ul. Nadrzeczna, tel. 085 7216036
3. Filomena Krupowicz, Janów, ul. Sokólska, tel. 085 7216128
4. Ludgarda Sieńko, Janów, ul. Sokólska,  tel. 085 7216174,
5. Helena Malewicka, Nowokolno, tel. 085 7216062

 

Pracownia rzeźbiarska:

Piotr Szałkowski, Sokółka, ul. Mickiewicza, tel. 085 7115332
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"