EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Konkursy, wystawy, szkolenia

Konkurs plastyczny „Nie trujcie”

Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi kampanię przeciwko spalaniu śmieci w domach. W ramach kampanii organizowane są wystawy, prelekcje, akcje informacyjne.


Jednym z elementów kampanii jest zorganizowanie konkursu plastycznego pt.: „Nie trujcie”. Do konkursu zaproszone są szkoły z całej Polski. Formularz zgłoszenia dla szkół oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Fundacj iwww.fundacjaarka.pl.

 

 

Kontakt:
Fundacja Ekologiczna "Arka"
Ul. Walecznych 23
43-344 Bielsko-Biała

www.fundacjaarka.pl


 
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"