ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> Związki i stowarzyszenia gmin

Zambrowski Związek Gmin

Zambrów,ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów


Do zadań Związku należy:

1. Organizacja budowy sieci telefonicznej okręgu numerycznego Zambrów,
        
2. Prowadzenie działalności gospodarczej,
        
3. Zadania wynikające z potrzeb Związku.
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"