EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Fundusze na edukację ekologiczną

Gminne fundusze na edukację ekologiczną

Edukacja ekologiczna w szkołach jest obowiązkiem ustawowym. Mówi o tym art. 6.2 oraz 6.3 Ustawy o ochronie przyrody. Jednakże dotychczas brak jest spójnego działania w tej dziedzinie.


Gminy z racji opieki nad szkołami podstawowymi i gimnazjami są również zobowiązane do prowadzenia w swoich placówkach edukacji ekologicznej. W każdej gminie są fundusze na ochronę środowiska a tym samym na edukację ekologiczną. W zależności od prowadzonej polityki urzędy miast i gmin różne realizują to zadanie. Najczęściej pieniądze trafiają bezpośrednio do szkół, ogłaszane są konkursy dla uczniów, nauczyciele są informowani i piszą wnioski o dofinansowanie małych przedsięwzięć z tej dziedziny w swojej szkole.

 

Czasem dzieję się tak, że środki te są niewykorzystywane, bądź wydatkowane,  niezgodnie z zapotrzebowaniem zainteresowanych.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacji ekologicznej w swojej gminie.
W wielu gminach istnieje możliwość współpracy nauczycieli z urzędem i nawet bez ogłaszania konkursów pozyskania środków na działania związane np. z selektywną zbiórką odpadów, wyjazdem na zajęcia edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli.

 


Więcej informacji na stronach internetowych urzędów gmin, u dyrekcji szkół, na

stronie Ministerstwa Środowiska.
Zielone Wrota 2006-2020 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"